10/3

Klassenleitung: May
 
Mo
Di
Mi
Do
Fr
1
07:30
08:15
as
B211
bi
B305
ma
B213
wr
B119
ch
B110
2
08:25
09:10
aphy
B205
aphy
B211
dg
B015
gewi
B105
fr
B114
la
B119
sn
B114
sn
B114
en
B113
de
B020
ma
B212
3
09:10
09:55
aphy
B205
aphy
B211
dg
B015
gewi
B105
fr
B114
la
B119
sn
B114
sn
B114
en
B113
de
B020
ma
B212
4
10:20
11:05
ge
B218
ku
A132
de
B010
mu
B006
ch
B108
5
11:15
12:00
ge
B218
spMä
Halle 3
spMä
Halle 2
spJu
Halle 1
er
A211
et
B020
et
B218
gg
B119
gg
B119
en
B010
6
12:10
12:55
sf
B314
spMä
Halle 3
spMä
Halle 2
spJu
Halle 1
er
A211
et
B020
et
B218
bi
B305
sk
B315
7
13:30
14:15
         
wr
B213
fr
B105
ph
B211
 
8
14:20
15:05
         
ma
B212
fr
B105
ph
B211